VOLNÉ POZICE 108

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Cena Nadace ČEZ

Soutěž vědeckých prací vysokoškoláků.


Popis akce

  • Soutěž o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci.
  • Kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autora práce prezentovat své výsledky před odbornou veřejností posuzuje odborná porota.
  • Finále probíhá pravidelně poslední červencové úterý na centrále Skupiny ČEZ.
  • Účastníci obhajují své výsledky formou plakátové prezentace.
  • Ty nejlepší práce jsou finančně oceněny.

Jak se do soutěže přihlásit?

  • Momentálně připravujeme další pro letošní ročník.
  • Práce vybírají odborné katedry během studentských vědeckých konferencí a seminářů a jsou zpracovávány obvykle v těchto okruzích:

– Klasická energetika a tepelně energetická zařízení
– Jaderná energetika a souvislosti
– Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony
– Elektrotechnologie a měření
– Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky
– Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

Řekli o akci

„Prezentace mojí práce před odborníky z praxe pro mě byla cenou zkušeností, ze které budu v budoucnosti těžit. Navíc oceňují možnost konzultovat závěry a výsledky mého výzkumu s lidmi, kteří vědí, jak tyto věci doopravdy fungují. Myslím, že účast v tomto projektu je skvělá možnost posunout se karérně dopředu.“
– Petr, ČVUT FJFI

KDE JINDE TO DOKÁŽETE