VOLNÉ POZICE 118

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Cena Nadace ČEZ

Soutěž vědeckých prací vysokoškoláků.


Popis akce

 • Soutěž o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci.
 • Kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autora práce prezentovat své výsledky před odbornou veřejností posuzuje odborná porota.
 • Finále probíhá pravidelně poslední červencové úterý na centrále Skupiny ČEZ.
 • Účastníci obhajují své výsledky formou plakátové prezentace.
 • Ty nejlepší práce jsou finančně oceněny.

Podmínky přihlášení

 • Podmínky přihlášení pro letošní ročník připravujeme.
 • Práce vybírají odborné katedry během studentských vědeckých konferencí a seminářů a jsou zpracovávány v těchto okruzích:
  + Klasická energetika a tepelně energetická zařízení
  + Jaderná energetika a souvislosti
  + Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony
  + Elektrotechnologie a měření
  + Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky
  + Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

Řekli o akci

„Prezentace mojí práce před odborníky z praxe pro mě byla cenou zkušeností, ze které budu v budoucnosti těžit. Navíc oceňují možnost konzultovat závěry a výsledky mého výzkumu s lidmi, kteří vědí, jak tyto věci doopravdy fungují. Myslím, že účast v tomto projektu je skvělá možnost posunout se karérně dopředu.“
– Petr, ČVUT FJFI

KDE JINDE TO DOKÁŽETE