VOLNÉ POZICE 118

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Distribuční maturita

Třídenní stáž pro žáky partnerských středních škol Skupiny ČEZ, zaměřená na distribuci elektrické energie.


Popis akce

  • Spousta informací na přednáškách a besedách zaměřených na distribuci elektrické energie.
  • Teorie doplněná o exkurze, např. na dispečink Skupiny ČEZ, rozvodnu elektrické energie či specializované oddělení práce pod napětím. Možnosti využití termovize v energetice, metody zjišťování stavu kabelů či praktické využití ochranných a pracovních pomůcek zaměstnanců.
  • Vybraní účastníci stáže dostanou příležitost k další spolupráci.
  • Lokalitu upřesňujeme každý rok.

Podmínky přihlášení

Navštěvuješ partnerskou střední školu Skupiny ČEZ? Informuj se o možnosti přihlášení u svého třídního učitele.

Nejsi žákem / žákyní partnerské školy Skupiny ČEZ? Svůj zájem dolož účastí na matematické nebo fyzikální olympiádě, technické soutěži, odborné stáži nebo jiné akci zaměřené na techniku. Zmíněné podklady pošli na e-mail martin.klacian@cez.cz

Řekli o akci

„Vše bylo úžasné. Je pravda, že jsem si to takové nepředstavoval a jsem z toho všeho mile překvapen.“
– Tomáš, SPŠE Mohelnice

„Bylo to super, hlavně jsem viděl věci, o kterých se jen teoreticky učíme, v praxi.“
– Antonín, SPŠ el-it Dobruška

ČEZ Distribuce v jedné minutě

KDE JINDE TO DOKÁŽETE