VOLNÉ POZICE 169

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Přednášky o energetice

Aktuální dění v energetice očima odborníků a osobností. Najděte si čas na přednášku ve vašem regionu, dozvíte se mnoho zajímavého.


Realizace plánovaných a připravovaných akcí je aktuálně pozastavena.

Jako náhradu se snažíme alespoň část přednášek a prezentací přesunout do online světa. Níže naleznete odkazy na již hotové přednášky. Další připravujeme a budou brzy k dispozici.
Doporučujeme tuto sekci pravidelně sledovat :).

Téma                Přednášející Forma Popis
Schéma jaderné elektrárny a přeměna energií Martin Grepl (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Prezentovaná přednáška V této sekvenci na sebe navazujících přednášek se dozvíme se z jakých klíčových okruhů se skládá jaderná elektrárna, jak jednotlivé technologické části fungují a jak na sebe navazují. Elektrárnu si projdeme počínaje štěpnou reakcí, podíváme se na přeměnou energie získané štěpnou reakcí na energii tepelnou, poté na energii mechanickou a následně na energii elektrickou. Prezentace uzavírá téma Řízení provozu jaderného bloku.  
Primární okruh Jaderných elektráren Roman Mlčák (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Prezentovaná přednáška
Sekundární okruh Jaderných elektráren Pavel Skoupý (ČEZ, Výcvikový inženýr JE), Martin Grepl (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Prezentovaná přednáška
Elektrické části Jaderných elektráren Pavel Slabák (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Prezentovaná přednáška
Řízení provozu reaktorového bloku Václav Havlíček (ČEZ, Vedoucí reaktorového bloku), Martin Beneš (ČEZ, Operátor sekundárního okruhu) Prezentovaná přednáška
Aktuální stav výstavby nových jaderných zdrojů v ČR 06/2020 Petr Závodský (ČEZ, Generální ředitel Elektrárna Dukovany II) Prezentovaná přednáška Podrobně se seznámíme s důvody

  • proč je v ČR rozumné stavět nové jaderné bloky,
  • co potřebujeme pro soběstačnost, energetickou bezpečnost a plnění klimatických závazků.
  • Jaký je harmonogram našich aktivit, co se podařilo dosáhnout a jaké kroky nás čekají.
Energetika v době krize 07/2020 Dana Drábová (Předsedkyně SÚJB) Prezentovaná přednáška V dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic. Energie je pro naší civilizaci vzácný a životně důležitý zdroj. O energetickém hlavolamu, o tom, jaké máme možnosti zajistit naší energetickou bezpečnost a o mnohých dalších souvislostech v připojené prezentaci hovoří paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Černobyl: seriál a realita 12/2019 Dana Drábová (Předsedkyně SÚJB) Prezentovaná přednáška v rámci Fyzikálních čtvrtků Havárie v jaderné elektrárně Černobyl je a bude předmětem zájmu laické i odborné veřejnosti. Pětidílný seriál HBO skvělým způsobem posluchačům dokázal přiblížit průběh, následky a souvislosti havárie. Poslechněte si prezentaci Černobyl: seriál a realita, kde předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová tuto nyní již 34 let starou havárii komentuje.
Vánoční jaderné rozjímání 2020  Dana Drábová (Předsedkyně SÚJB) Prezentovaná přednáška v rámci Fyzikálních čtvrtků
Kam kráčíš, jádro? 07/2020 Bohdan Zronek (ČEZ, Ředitel divize Jaderná energetika) Prezentovaná přednáška Přednáška obsahuje ohlédnutí a detailní pohled na aktuální stav našich šesti provozovaných jaderných bloků. Prezentace Bohdana Zronka, člena představenstva a ředitele divize jaderná energetika ČEZ, a. s., rozebírá řešení mnoha konkrétních technických situací s využitím manažerských zkušeností, a v neposlední řadě se zaměřuje i na perspektivy jádra v ČR.
Jaderné elektrárny – strašák nebo lákadlo? 07/2020 Petr Šuleř (ČEZ, Vedoucí útvaru Jaderná komunikace) Prezentovaná přednáška Dodržení a zvyšování bezpečnosti, efektivita. Kromě těchto základních předpokladů je další dlouhodobou podmínkou provozu a rozvoje jaderných elektráren i veřejná podpora. Co společnost dělá pro to, aby české jaderné elektrárny nedopadly jako ty německé a jaké jsou aktuální trendy v komunikaci? To vše a mnohem více se dozvíte v prezentaci Petra Šuleře.
Nedestruktivní defektoskopie na JE – Teorie a Praxe Kamil Kolařík (ČEZ) Prezentovaná přednáška
Představení útvaru Řízení zvláštních procesů a technické kvality  Zdeněk Čančura (ČEZ, Manažer útvaru řízení zvláštních procesů a technické kvality) Prezentovaná přednáška V následující sekvenci prezentací se v režimu „kultury činů“ dotkneme problematiky Zvláštních procesů. Ponoříme se do materiálového inženýrství. Experti z jaderných elektráren vás provedou problematikou svařování, NDT- nedestruktivní defektoskopie, defektoskopických zkoušek, technickou kontrolou, technickou kvalitou, a kontrolou a měřením na JE.
Představení útvaru Zvláštních procesů jaderných elektráren  Jiří Hajdík (ČEZ, Manažer útvaru zvláštní procesy JE) Prezentovaná přednáška
Představení útvaru Kontrola a měření jaderných elektráren  Petr Caha (ČEZ, Vedoucí útvaru kontroly a měření JE) Prezentovaná přednáška
Představení útvaru technické kvality jaderných elektráren Ivan Štěpán (ČEZ, Vedoucí útvaru technická kvalita JE) Prezentovaná přednáška
Praktické ukázky technologií – Sváření, Materiálová laboratoř, NDT kontroly Petr Fousek (ČEZ, vedoucí tréninkového a realizačního centra,

Marek Palán (ČEZ, svářečský inženýr), 

Tomáš Kramár (ČEZ, materiálový inženýr), 

Ondřej Houfek (ČEZ, Vedoucí útvaru NDT kontroly)

Prezentovaná přednáška
Evropská a česká energetika – souvislosti a budoucnostnové Pavel Řežábek (ČEZ, Ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy) Prezentovaná přednáška Co určuje cenu elektřiny? Jaké jsou hlavní trendy ve vývoji evropské energetiky? Jak to ovlivní českou energetiku? Těmito tématy se ve svém vystoupení bude zabývat Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ.
Digitalizace elektroenergetiky – riziko nebo příležitost – nové Radim Černý (ČEZ Distribuce, Ředitel úseku Provoz a řízení Distribuční soustavy) Prezentovaná přednáška Jak se elektroenergetika mění? Jak ovlivní českou energetiku změna skladby zdrojů? Co přinese útlum velkých stabilních zdrojů a naopak rozvoj decentrálních zdrojů? Jaký vliv bude mít fenomén elektromobility? Které Smart prvky naše distribuční soustava má a které mít bude? Těmito tématy se v následující přednášce zabývá Radim Černý, ředitel úseku Provoz a řízení DS společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Energetika budoucnosti 2020 Michal Fico (ČEZ, Skupinová strategie) Záznam z MS Teams Jaké jsou trendy a kam se posouvá energetika? Nejen to se dozvíš ve velmi zajímavé přednášce „Budoucnost energetiky“.
Operátor sekundárního okruhu Linda Navrátilová (ČEZ, Strategický nábor) a Luděk Smola (ČEZ, Operátor JE) Záznam z MS Teams Kdo je to operátor jaderné elektrárny? Jak vypadá práce v „kokpitu“ jaderné elektrárny a jak se takovým „pilotem“ jaderky stát? To zjistíte v této prezentaci. Najdete zde i pozvánku na oblíbenou stáž pro VŠ studenty – Letní univerzitu.
Od lenochoda k veverce – O cestě absolventa ČVUT k práci v jaderné elektrárně  Jan Hejný (ČEZ, Specialista řízení aktiv JE) Záznam z MS Teams Prezentace Cesta absolventa ČVUT od lenochoda k veverkám odkryje tajemství svého názvu a mnohé reálné zkušenosti z uplatnění absolventa VŠ v praxi.
Nový jaderný zdroj (NJZ) – základní fakta (stavební) –
Květoslav Novotný (ČEZ, Stavební inženýring jaderných elektráren, EDU II) Záznam z MS Teams Přednáška je určena (nejen) pro studenty „stavaře“. Dozvíte se o plánech výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech (NJZ EDU II). Získáte přehled o základních stavebních objektech jaderných elektráren a seznámíte se s využitím informačních modelů a tvorby DIGITAL TWIN při výstavbě nových JE.
Virtuální Jaderná akademie 2020 Eva Fruhwirtová (Energetické Třebíčsko) + Linda Navrátilová (ČEZ, Strategický nábor) Záznam z MS Teams Jaderná akademie jsou zajímavé přednášky ze světa energetiky pro učitele ZŠ a SŠ. Ale nejen pro ně 😊.  Jak to vypadá s výstavbou nového bloku v Dukovanech a jaké jsou dostupné technologie pro nový blok? V rámci Jaderné akademie uslyšíte i novinky o vzdělávacích materiálech, aplikacích, soutěžích a aktivitách, které Skupina ČEZ připravila pro školy.
Program svědečných vzorků extrémně namáhaných betonových konstrukcí EDU Jaroslav Školař (ČEZ, útvar péče o zařízení, EDU) Záznam z MS Teams Program svědečných vzorků v Jaderné elektrárně Dukovany je světovým unikátem. Sleduje působení externích a interních vlivů na betony a stavební konstrukce elektrárny. Jak tento projekt vznikl a jak probíhá vám přiblíží prezentace, která je jistě zajímavá nejen pro stavaře.
Synchronní generátory – JE Dukovany, JE Temelín Pavel Slabák (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Záznam z MS Teams Chcete poznat největší elektrické stroje v ČR? Jsou to synchronní generátory v našich jaderných elektrárnách. Spousta ukázek a fotek vás prakticky seznámí s „útrobami“ těchto obřích strojů. Prezentace pro SŠ.
Řízení štěpné reakce Václav Havlíček (ČEZ, Vedoucí reaktorového bloku JE Temelín) Záznam z MS Teams Ing. Václav Havlíček – vedoucí reaktorového bloku JE Temelín, vám ve své prezentaci vysvětlí průběh štěpné reakce, seznámí vás s provozem bloku jaderné elektrárny, činnostmi spojenými s jeho odstávkou a pohovoří o prevenci vzniku abnormálních a havarijních stavů.
Typy jaderných reaktorů a měření radioaktivity  Jan Hejný (ČEZ, Specialista provozu elektráren ) Záznam z MS Teams Zajímá tě jádro a jaderná fúze? Chceš se dozvědět víc o štěpení těžkých jader, o rozdílu mezi tlakovodním a plynem chlazeným reaktorem nebo o malých modulárních reaktorech?

Měření radioaktivity – nelze vnímat smysly!

Jelikož se jedná o záření, které člověk nemůže ve svém okolí přímo registrovat, měl by být vybaven vhodnými přístroji pro zjištění přítomnosti záření a jeho intenzity.

Radiační ochrana na Jaderné elektrárně Barbora Chvátalová (ČEZ, řízení radiačních rizik JE Dukovany) Záznam z MS Teams Jak se v historii vůbec přišlo na radioaktivitu? Co to je a jak vzniká? Jak se lze chránit a jak funguje radiační ochrana v jaderné elektrárně? Trocha historie, teorie a praxe 😊 Prezentace pro SŠ.
Systém a praxe zajištění radiační ochrany na Jaderné elektrárně – 1. část   Josef Kaňkovský (ČEZ, Technik dozimetrie) Záznam z MS Teams V další prezentaci z oblasti neviditelného záření se můžete seznámit se systém a praxí řízení radiační kontroly na jaderné elektrárně.
Systém a praxe zajištění radiační ochrany na Jaderné elektrárně – 2. část  Josef Kaňkovský (ČEZ, Technik dozimetrie) Záznam z MS Teams V další prezentaci z oblasti neviditelného záření se můžete seznámit se systém a praxí řízení radiační kontroly na jaderné elektrárně.
Tepelný cyklus v jaderné elektrárně I. část  Pavel Skoupý (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Záznam z MS Teams Přednáška objasňuje co je chladivo, napájecí voda, kondenzát a jak důležitou roli má v jaderné elektrárně vodní pára. Prezentace je určená primárně pro studenty SŠ.
Tepelný cyklus v jaderné elektrárně II. část  Pavel Skoupý (ČEZ, Výcvikový inženýr JE) Záznam z MS Teams Přednáška navazuje na 1. část, objasňuje činnost parní turbíny, chladícího zařízení a tepelného čerpadla, Carnotův cyklus. Prezentace je určená primárně pro studenty SŠ.
BLACKOUT!  Ondřej Novák (ČVUT, FJFI) Záznam z MS Teams Jste připraveni na 2 denní blackout? Co budete potřebovat? A máte na to?

Praktická prezentace o tom, co je to blackout a jak probíhá cvičení, které by mělo naši společnost na tuto situaci připravit. A na závěr – jak se může na blackout připravit každý z nás. Prezentace pro SŠ.

Úvod do fotovoltaických elektráren  Martin Vondrášek (ČEZ ESCO, Vedoucí oddělení rozvoj a podpora) a Jakub Rous (ČEZ Prodej, Manažer řízení dceřiných technologických společností) Záznam z MS Teams V následující přednášce se dozvíte obecné informace o FVE – jak fungují, principy fungování, jaké se používají panely, průběh instalace, financování a mnoho dalších zajímavostí. Prezentace pro SŠ.
Elektromobilita z pohledu energetiky Tomáš Chmelík (ČEZ, Manažer útvaru čisté technologie) Záznam z MS Teams V přednášce o elektromobilitě se dozvíte obecné základy fungování, výhody a nevýhody elektromobilů, základní rozdělení technologie vozidel, typy dobíjení aut, co děláme v rámci elektromobility v ČEZu děláme a s čím se při tom potýkáme… a mnoho dalšího.

KDE JINDE TO DOKÁŽETE