Přeskočit na hlavní obsah

HLAVNÍ TECHNIK (M/Ž)

Informace o zpracování osobních údajů Zobrazit více

Pro výběrové řízení na pracovní pozici ve společnosti ze Skupiny ČEZ budou ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 45274649 a společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 (prostřednictvím svých elektronických systémů), zpracovateli Vámi poskytnutých osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů bude vždy ta společnost, která dané pracovní místo inzeruje. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Seznam správců:
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035;
ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO 27232433;
ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 03592880;
ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, IČO 26470411;
ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 702 00, IČO 26206803;
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03, IČO 25938924;
Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice č.p. 1202, PSČ 735 71, IČO 29452279;
Elektrárna Dukovany II, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 04669207;
Elektrárna Počerady, a.s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČO 24288110;
Elektrárna Temelín II, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 04669134;
Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 03936040;
Energotrans, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 47115726;
Telco Pro Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00, IČO 29148278;
ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 00128201,
jakožto zpracovatel osobních údajů, dále zpracovával nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici nebo po skončení odborné praxe nebo stáže mé osobní údaje uvedené v mém životopise, a to pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí, případně vhodných odborných praxí a stáží.
Stejný souhlas uděluji společnostem
ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 703 00, IČO 27804721
ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČO 27309941;
ČEZ Solární, s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec, IČO: 27282074;
ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČO: 27382052;
KART, s.r.o., Duhová 1444/2, Michle, IČO: 45791023;
HORMEN CE a.s., Praha 4, Podolí, Na dolinách 168/6, IČO: 27154742;
AirPlus spol. s r.o., Modlany č. ev. 22, IČO: 25441931;
Domat Control System s.r.o., Pardubice VI, Staré Čívice, U Panasonicu 376, IČO: 27189465;
AZ KLIMA, a.s., Brno-Slatina, Slatina, Tuřanka 1519/115a, IČO: 24772631;
MARTIA, a.s., Ústí nad Labem-Severní Terasa, Severní Terasa, Mezní 2854/4, IČO: 25006754 v případech, kdy jsou tyto společnosti správci osobních údajů.

Odpovědí na inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž, případně o stipendijní program poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu trvání odborné praxe nebo stáže, případně po dobu zařazení ve stipendijním programu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Výše uvedené platí i v případě žáků a studentů, kteří se přihlásí na odbornou praxi nebo stáž, případně mají zájem o zařazení do stipendijního programu.
Správcem osobních údajů je ta společnost z výše uvedeného přehledu společností, která je vyhlašovatelem výběrového řízení na obsazení příslušné pracovní pozice nebo poskytovatelem odborné praxe nebo stáže, případně stipendia.
Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny pro jednotlivé společnosti na stránkách https://kdejinde.jobs.cz/, příp. mohou být poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u příslušného výběrového řízení na základě žádosti kandidáta. Proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce má kandidát právo kdykoliv podat námitku.

Informace o zpracování osobních údajů a výkonu práv subjektů údajů v koncernových společnostech Skupiny ČEZ poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Petr Brázda, kontaktní formulář je dostupný na https://gdpr.cez.cz/.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Nastavení cookies