VOLNÉ POZICE 119

ODPOVĚĎ NA INZERÁT

Asistent/ka obchodního oddělení

Pro výběrové řízení na pracovní pozici v ČEZ, a. s., bude ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 45274649, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. V případě výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035; ČEZ Prodej, a.s., IČO 27232433; ČEZ ESCO, a.s., IČO 03592880; ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411; ČEZ Korporátní služby, s.r.o., IČO 26206803; ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČO 25938924; Elektrárna Dětmarovice, a.s., IČO 29452279; Elektrárna Dukovany II, a. s., IČO 04669207; Elektrárna Počerady, a.s., IČO 24288110; Elektrárna Temelín II, a. s., IČO 04669134; Energocentrum Vítkovice, a. s., IČO 03936040; Energotrans, a.s., IČO 47115726; Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278; ŠKODA PRAHA a.s., IČO 00128201; ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČO 27804721; ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941; ČEZ Solární, s.r.o., IČO: 27282074, ENESA a.s., IČO: 27382052, KART, s.r.o., IČO: 45791023, HORMEN CE a.s., IČO: 27154742, AirPlus spol. s r.o., IČO: 25441931, Domat Control System s.r.o., IČO: 27189465, AZ KLIMA, a.s., IČO: 24772631, MARTIA, a.s., IČO: 25006754, bude ČEZ, a. s., zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU), jakožto určený zpracovatel ve prospěch správce. Správcem vašich osobních údajů bude z výše uvedených ta společnost, která vyhlásila výběrové řízení na obsazení příslušné pracovní pozice. Výše uvedené platí i v případě žáků a studentů, kteří se přihlásí na odbornou praxi nebo stáž, případně mají zájem o zařazení do stipendijního programu. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět také společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO 26441381, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035;
ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO 27232433;
ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 03592880;
ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53, IČO 26470411;
ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 702 00, IČO 26206803;
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03, IČO 25938924;
Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice č. p. 1202, PSČ 735 71, IČO 29452279;
Elektrárna Dukovany II, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 04669207;
Elektrárna Počerady, a.s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČO 24288110;
Elektrárna Temelín II, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 04669134;
Energocentrum Vítkovice, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 03936040;
Energotrans, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 47115726;
Telco Pro Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00, IČO 29148278;
ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO 00128201;
ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 703 00, IČO 27804721;
ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČO 2730994;
ČEZ Solární, s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec, IČO: 27282074;
ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, IČO: 27382052;
KART, s.r.o., Duhová 1444/2, Michle, IČO: 45791023;
HORMEN CE a.s., Praha 4, Podolí, Na dolinách 168/6, IČO: 27154742;
AirPlus spol. s r.o., Modlany č. ev. 22, IČO: 25441931;
Domat Control System s.r.o., Pardubice VI, Staré Čívice, U Panasonicu 376, IČO: 27189465;
AZ KLIMA, a.s., Brno-Slatina, Slatina, Tuřanka 1519/115a, IČO: 24772631;
MARTIA, a.s., Ústí nad Labem-Severní Terasa, Severní Terasa, Mezní 2854/4, IČO: 25006754.

Odpovědí na inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V případě zájmu o odbornou praxi nebo stáž, případně o stipendijní program poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu trvání odborné praxe nebo stáže, případně po dobu zařazení ve stipendijním programu. V souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správcem osobních údajů je ta společnost z výše uvedeného přehledu společností, která je vyhlašovatelem výběrového řízení na obsazení příslušné pracovní pozice nebo poskytovatelem odborné praxe nebo stáže, případně stipendia.
Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny pro jednotlivé společnosti na stránkách www.kdejinde.jobs.cz, příp. mohou být poskytnuty kontaktní osobou, uvedenou u příslušného výběrového řízení na základě žádosti kandidáta. Proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce má kandidát právo kdykoliv podat námitku.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy

KDE JINDE TO DOKÁŽETE