VOLNÉ POZICE 165

O SKUPINĚ ČEZ

POSLÁNÍ

Zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

VIZE

Přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

KDO JSME

Jsme energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí.

Naše výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. Zajišťujeme rozsáhlou obnovu, modernizaci a rozvoj výrobního portfolia a také modernizaci a rozvoj distribučních sítí.

Vlastníme nebo spoluvlastníme výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku.

Řídíme se přísnými etickými standardy, chováme se odpovědně k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje, podporujeme energetickou úspornost, prosazujeme nové technologie a vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců.

Pružně reagujeme na nové trendy v energetice. Vstupujeme do nových oblastí podnikání a nabízíme zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru.

Naše firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a hodnoty Skupiny ČEZ.

Náš tým tvoří více než 25 tisíc zaměstnanců.

NAŠE SPOLEČNOSTI

VÝROBA

DISTRIBUCE

ENERGIE PRO DOMÁCNOSTI

ENERGIE PRO FIRMY A OBCE

ŘÍZENÍ A INTERNÍ SLUŽBY

KDE JINDE TO DOKÁŽETE