Přeskočit na hlavní obsah

Malé modulární jaderné reaktory (SMR)

Petr Nejedlý

Publikováno:
Délka videa:

O přednášce

Téma: Malé modulární jaderné reaktory (SMR)
Přednášející: Petr Nejedlý (Elektrárna Dukovany II, a. s. - manažer útvaru design authority)
Forma: Video

Záznam přednášky společnosti ČEZ, která je věnována malým modulárním jaderným reaktorům (SMR) a možnosti jejich nasazení v České republice. Malé modulární jaderné reaktory (SMR) byly a jsou ve vývoji po desítky let. V poslední době se díky svým vlastnostem dostaly do popředí zájmu mnoha organizací a států.

 

Přednáška obsahuje:

• přehled základních informací o technologiích malých modulárních reaktorů (SMR)

• základní technické charakteristiky a historie SMR

• informace o jednotlivých typech SMR a jejich zamýšlených technologických aplikacích

• informace o problematice ekonomických parametrů SMR a možné spolupráce SMR s obnovitelnými zdroji energie

• informace o aktuálním stavu přípravy výstavby SMR v Evropě, včetně ČR a aktuální aktivity firmy ČEZ v oblasti SMR

 

Přednáší: Ing. Petr Nejedlý, absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, který vykonával řadu technických a manažerských pozic při výstavbě, spouštění a provozu jaderné elektrárny Temelín (ČEZ a.s.). V současné době zastává pozici manažera útvaru Design Authority ve společnosti Dukovany II, a.s. Profesně se zabývá technickými aspekty přípravy výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech a potenciálním nasazením technologií SMR v ČR.

Přednášku pořádal Engineering Student Club a proběhla na Fakultě strojní ČVUT v Praze, v úterý 5. 10. 2021

Nastavení cookies